Innoveren binnen organisaties in 4 stappen

De afgelopen tijd hebben we bij Elephant veel nagedacht over innovatie en het belang ervan voor organisaties (met name voor Elephant natuurlijk). Het is echt ongelofelijk wat de mensen van Elephant allemaal in hun privé tijd wisten te bereiken. Veel van onze developers en designers freelancen nog naast het werk bij Elephant. We zien daar soms de meest indrukwekkende dingen naar voren komen. “Dit zouden we meer binnen Elephant moeten stimuleren”, zeiden we. In dit artikel vertellen we waarom dit belangrijk is en hoe wij dit bij Elephant momenteel aanpakken.

Waarom innoveren?

Is innoveren niet weer zo’n mooi trendwoord in de wereld van het management? Wat hebben we er nou echt aan? Volgens ons is het cruciaal om extra waarde toe te voegen en onderscheidend te zijn en te blijven. Wie niet innoveert, doet alles zoals hij altijd al gedaan heeft. En op een gegeven moment kom je erachter dat je voorbij bent gestreefd. Er zijn talloze bedrijven binnen onze branche waarbij dit is gebeurd.

Oplossingen bedenken door anders te denken

Daarnaast zorgt innovatie voor meer motivatie binnen teams en verhoogt het de efficiëntie. Wanneer je mensen uitdaagt om bepaalde vraagstellingen/problemen aan te pakken, betrek je ze in bedrijfsprocessen en maak je ze belangrijk. Dit werkt stimulerend. En je zult versteld staan waar men tot in staat is wanneer ze op de juiste manier worden uitgedaagd en hier de ruimte voor krijgen. De ‘20% regel’ van Google is hier een mooi voorbeeld van. Iedereen binnen Google krijgt 20% van hun tijd ter beschikking voor een ‘side-project’. Resultaten hiervan zijn onder andere Gmail, GTalk en Google News.

De voordelen van innoveren kort samengevat:

  • Motiveert het team binnen organisaties
  • Haalt meer uit teamleden
  • Verbetert producten (met de juiste mensen aan boord)
  • Zorgt voor efficiëntie binnen het productieproces (met de juiste mensen aan boord)
  • Kan extra waarde voor klanten creëren

Hoe starten met innoveren?

De ‘20% regel’ van Google is een mooie gedachtegang. Geef mensen een uitdaging, een probleem en geef ze tijd. Wees een facilitator, een coach en zorg dat ze de tijd krijgen het probleem aan te pakken. Bij Elephant zijn we hard bezig innovatie een belangrijk onderdeel van het werk te maken. Volgens ons kan dat in 4 globale stappen.

Stap 1: Afstemmen van bedrijfsdoelen en persoonlijke doelen

Bij Elephant hebben we een aantal bedrijfsdoelen die we willen halen binnen 2 jaar. We hebben gekeken naar de individuele ambities en hoe we deze kunnen laten aansluiten op de bedrijfsdoelen. De individuele ambities worden vertaald naar een te behalen doel binnen een bepaalde termijn. Ook scheppen we richtlijnen voor het behalen van deze doelen. Bijvoorbeeld hoeveel tijd ze ervoor per week krijgen, welk budget ze meekrijgen (indien nodig) en hoe ze geholpen kunnen worden door anderen.

Stap 2: Schep de juiste omstandigheden

Het is belangrijk dat iedereen het belang van het behalen van de doelen ziet. Hier moeten ze ruimte voor krijgen. Niet alleen berekend in tijd, maar ook in ruimte om fouten te maken. Worden mensen van projecten gehaald wanneer ze falen? Wordt er voldoende geëvalueerd bij opleveringen? Dit is een onderdeel dat ook bij Elephant veel beter kan, maar bewustwording is hierin de eerste stap.

Het management moet er ook naar leven. Wij doen dit nu door maandelijkse voortgangsgesprekken. Verder kijken we wekelijks of er daadwerkelijk tijd aan wordt besteed en dagen we mensen uit nieuwe dingen te proberen. In het verleden zeiden projectmanagers vaak tegen developers iets zoals ‘gebruik die eerdere oplossing maar, dat bespaart tijd.’ Dit werkt natuurlijk niet bevorderlijk voor innovatie. Iedere keer dezelfde oplossingen gebruiken zorgt niet dat iets beter wordt. Toch is het wel belangrijk hier een balans in te vinden. Nieuwe oplossingen bedenken kost namelijk wel  geld en tijd.

Stap 3: Kennis delen en leren

Bij Elephant geloven we enorm in het delen van kennis en persoonlijke ontwikkeling. Daarom willen we ons richten op persoonlijke presentaties en het delen van kennis. Iedereen die bezig is met een eigen doel (noem het een eigen project), presenteert dit voor de groep. Hierin komen zijn/haar bevindingen en conclusies naar voren en natuurlijk het eindresultaat. Wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe techniek is ontwikkeld, wordt er uitgelegd hoe iedereen dit kan toepassen en wat de voordelen hiervan zijn.

Een belangrijke factor die wij hierin zien, is dat iedereen de toegevoegde waarde herkent van het behalen van zo’n doel. Dit zorgt namelijk voor gemotiveerde mensen en synergie binnen het team.

Stap 4: Resultaten vieren en belonen

Het is voor mensen enorm bevredigend als ze zien wat voor bijdrage ze hebben geleverd met hun activiteiten. Laat de kans dan ook niet schieten om dit na het behalen van zo een doel duidelijk te maken. Laat zien wat het bedrijf hier aan gehad heeft en gaat hebben. Laat ook zien dat je als team beter bent geworden. Sta stil bij de overwinningen en stippel direct de route uit voor de komende periode. Vier overwinningen met een uitje, feestje of op een andere manier. En beloon mensen. Dit hoeft niet altijd in geld geuit te worden. Er zijn verschillende manieren om waardering te tonen. Zorg dat je het doet, want het geeft mensen energie.

De komende periode gaan we serieus aan de slag met de bovenstaande stappen. De uitdaging hierbij is om de juiste omstandigheden voor innovatie te scheppen. Hoe zit het bij jouw organisatie?