Nieuwe website, nieuwe merkidentiteit, nieuwe propositie: met trots presenteren wij het nieuwe Elephant. Het digitaal bureau dat je strategische doelstellingen vertaalt naar digitale oplossingen.

 

Waarom was er verandering nodig?

Sinds de oprichting van Elephant in 2009 zijn wij een steeds breder dienstenpakket aan gaan bieden: in het begin deden we alleen webdesign. Daar komt de CS in de URL ook vandaan: Creative Studio. Maar met alleen design ben je er nog niet. Onze klanten verwachten ook dat we de site kunnen ontwikkelen. Daarom voegden we development aan ons pakket toe. Ok, de site staat dan live. Maar wij zagen dat we meer waarde konden toevoegen door SEO en SEA voor klanten op te pakken. Voor we het wisten waren we een full-service bureau met strategie, design, development en online marketing geworden.

De markt heeft de afgelopen negen jaar niet stilgestaan.

De techniek is veranderd. De manier waarop we het web opgaan is veranderd. En mensen zijn steeds meer gewend geraakt aan het gebruik van internet. Onze branche is in de afgelopen tien jaar volwassen geworden. En dat zie je doordat er steeds meer specialisaties zijn ontstaan. De verschillende disciplines zijn verder uitgediept en kennis wordt steeds specifieker. Online is in die tijd het belangrijkste marketinginstrument geworden en de verkopen via het web nemen jaar op jaar toe. De achterliggende diensten en middelen werden steeds complexer. Daarmee werd het ook steeds moeilijker om op alle gebieden hetzelfde niveau van expertise te handhaven. We stonden dan ook voor de keuze om óf heel veel gespecialiseerde mensen aan te nemen, óf zelf te specialiseren in datgene waar we goed in zijn. Wij kozen voor zelf specialiseren.

Een nieuw bedrijfsmodel

Begin 2018 hebben we de knoop doorgehakt. De ruis moest worden geëlimineerd en focus moest worden aangebracht. We zijn een uitgebreid analysetraject gestart om antwoord te geven op de vragen: Waar staan wij nu voor? En waar zijn we echt goed in? Dat was ook het moment dat Ruben ons team kwam versterken. Op zijn initiatief gingen we aan de slag met het Business Model Canvas, om ons bestaande business model te valideren en op zoek te gaan naar nieuwe kansen. We vulden in hoe onze dienstverlening er op dat moment uitzag en zijn vervolgens gaan kijken naar wat daarvan de sterkste onderdelen waren. De overige onderdelen hebben we van het canvas verwijderd en toen zijn we opnieuw gaan bouwen. Zo kregen we heel duidelijk wat we wilden gaan doen en vooral: voor wie.

Focus op strategie

We besloten dat de focus moest liggen op strategie, design en development, want dat is waar we echt goed in zijn. Daarom hebben online marketing laten vallen. Om onze klanten wel verder te kunnen laten groeien, kozen we ervoor om met partners te werken. Juist door gebruik te maken van specialisten denken wij klanten een beter eindresultaat te kunnen bieden.

Wij richten ons als digitaal bureau met onze nieuwe propositie op drie doelgroepen:

  • Organisaties die een marketing-georiënteerde website zoeken die er strak uitziet en gemakkelijk zelf te beheren is;
  • Bedrijven die een e-commerce oplossing zoeken, omdat ze niet meer kunnen groeien op hun huidige platform of met hun partner;
  • Mkb-organisaties die wel een digitale behoefte hebben, maar nog niet precies weten wat die behoefte is, of hoe hier gehoor aan te geven.

Wij willen strategisch meedenken met onze opdrachtgevers en samen met hen groeien. Daarom kijken we eerst naar de zakelijke ambities van een organisatie en vervolgens stemmen we daar de middelen op af: wat kan een website, webshop, intranet of andere tool bijdragen om die zakelijke ambities beter en sneller te verwezenlijken? Zo kunnen we organisaties digitaal optimaal ondersteunen, door de vertaalslag van de business-strategie naar een digitale strategie te maken.

Onze nieuwe merkidentiteit

Vervolgens was het de vraag hoe we onze nieuwe propositie aan de buitenwereld gingen presenteren. We wisten namelijk wat we gingen aanbieden en aan wie. Maar hoe we Elephant in de markt gingen zetten was nog onduidelijk. Om dat scherp te krijgen, zijn wij onder leiding van Ruben, onze Marketing & Sales manager, de Brand Key in gaan vullen en op zoek gegaan naar onze merkarchetypes.

Hoe ziet de buitenstaander ons?

De Brand Key is een model dat je helpt bij de positionering van je merk. Omdat we het Business Model Canvas al hadden gebruikt, konden we een groot deel van de Brand Key snel invullen en kregen we steeds scherper hoe we Elephant in de markt wilden positioneren. We konden daarbij niet helemaal tot de kern komen: onze merkessentie. Daarvoor zijn we vervolgens om tafel gaan zitten met communicatiebureau KR, een van onze partners. Zij hebben onze bevindingen gevalideerd en zijn naar de merkessentie op zoek gegaan. Mede doordat we onze persoonlijkheid als bedrijf al hadden gedefinieerd met archetypes kon KR snel tot de essentie komen. Na een paar creatieve sessies zagen zij als buitenstaander duidelijk wat Elephant nou precies Elephant maakt. We zijn informeel, toegankelijk en we staan echt naast onze klanten om met ze mee te kunnen denken. Ook werken we met vertrouwde oplossingen en technologieën en schuwen daarbij het experiment niet om tot innovatieve oplossingen op maat te komen. Tot slot zien we waarde in een langetermijnrelatie en wederzijds partnerschap.

De merkbelofte

Onze merkbelofte draait om ‘samen groeien’. Om onze klanten digitaal te laten groeien, willen we ze eerst goed leren kennen. We gaan het liefst een intensieve samenwerking aan voor de lange termijn om bedrijven stap voor stap te kunnen helpen. Daarom begint ieder project met een uitgebreide kennismaking en inventarisatie. Wat zijn de uitdagingen? Tegen welke problemen loopt de klant aan? Wat willen we bereiken? Dat vertalen we vervolgens naar een digitale visie. In dit proces vinden we de reis minstens zo belangrijk als de bestemming, want een samenwerking waarin alle betrokkenen groei doormaken, zorgt voor het beste resultaat.

Een ecosysteem van vertrouwde partners

De nieuwe focus van Elephant betekent niet dat klanten aan hun lot worden overgelaten als het gaat om zaken als online marketing. Om de klant zoveel mogelijk te kunnen ontzorgen, zijn we nauwer samen gaan werken met andere gespecialiseerde bureaus. We kunnen partners met verschillende invalshoeken aansluiten in een digitaal traject. Bijvoorbeeld voor online marketing, fotografie, video, copy of communicatie in het algemeen. Waar we online marketing voorheen zelf deden en klanten vaak worstelden met goede content, wordt dat nu uitgevoerd door specialisten die we kennen en vertrouwen. Zo kunnen we een hoge kwaliteit garanderen voor het volledige traject en hoeft de klant niet zelf op zoek te gaan naar de onderdelen die buiten onze specialisatie vallen. Als een klant al bepaalde voorkeurspartners heeft, dan is dat natuurlijk ook prima en werken we daarmee samen.

Waar gaan we naartoe?

Onze nieuwe identiteit is de eerste stap op ons toekomstige pad. Hier blijven we verder groeien in kwaliteit en service, want dat is waar onze kracht ligt. Ook hopen we hier steeds meer klanten tegen te komen die écht stappen willen zetten op digitaal vlak, want daar kunnen we het meest voor betekenen. Tot slot zullen we op dit pad steeds meer gezien en erkend gaan worden als dé digitale partner die de visie van haar klant begrijpt, haalbaar maakt én uitvoert.

Zullen we

Chat
Kijken hoe we focus kunnen aanbrengen in jouw digitaal project?

Neem dan contact met mij op