Samen online groeien

In een online wereld vol met mogelijkheden, is het belangrijk richting en houvast te geven aan je online activiteiten.

De online strategie is bij Elephant dan ook altijd het vertrekpunt. Of we nu een website, webshop of andere digitale oplossing ontwikkelen, de strategie vormt de basis.

Het nut van een online strategie

De 4 belangrijkste redenen om een gedegen online strategie uit te werken voor je project.

1. Inzicht in de markt
Door gedegen onderzoek te doen krijg je het juiste inzicht om vervolgens ook de juiste beslissingen te kunnen maken. Daarnaast is inzicht verkrijgen belangrijk om betrokkenen binnen het project achter jouw beslissing te krijgen.

2. Empathie
Door te onderzoeken wat de behoeften zijn van potentiële gebruikers ontwikkelen we meer empathie. We kunnen ons beter verplaatsen in de gebruikers. Dit helpt ons in latere fases betere beslissingen te nemen op alle gebieden.

3. Koers & houvast voor het project
Zonder gedegen strategie is het onmogelijk ideeën voor je project te beoordelen. Wanneer is een idee goed, fout, belangrijk of urgent? Een gedegen strategie helpt ons deze prioriteiten te stellen en de juiste keuzes te maken.

4. Basis voor een sterk concept
Een online strategie is het vertrekpunt voor het creatieve en technische team. Met een duidelijke strategie krijgen we alle betrokkenen goed op één lijn en verhogen we de betrokkenheid. Zo komen we tot betere online concepten.

Een goede strategie

Het vertrekpunt om verder aan de slag te gaan.

Zoeken

Inzicht in de markt

Samen gaan we de markt verkennen. Welke concurrenten zijn er in de markt? Hoe groot is de markt? We willen alles weten en daarnaast overzichtelijk in kaart brengen.

We geloven in een ‘user-centered’ aanpak. Om de gebruiker beter te leren begrijpen doen we verschillende typen onderzoek. Van diepte interviews, data-analyses tot het organiseren van focusgroepen.

Statistiek

Doelen & doelgroepen

Op basis van bovenstaande bevindingen kijken we welke doelgroepen bereikt moeten worden. En nog belangrijker: welke actie moeten ze ondernemen? Dat doen we door concrete persona’s uit te werken.

Persona’s maken namelijk de doelgroep tastbaar. Zij zijn degene die we in ons achterhoofd houden tijdens het project. Al de eigenschappen, karakteristieken en wensen brengen we zo overzichtelijk mogelijk in kaart.

Concept

Propositie bepalen

Door bovenstaande stappen weten weten we beter wie we willen bereiken en welke actie ze moeten gaan ondernemen. Dit vertalen we samen door naar een ‘online propositie’.

Hoe gaan we online opvallen? Hoe onderscheiden we ons online? Met verschillende specialisten beantwoorden we deze en andere vragen.

Customerjourney

User Journey

Aan de hand van de doelgroepen en propositie werken we user journeys uit. Deze laten de reis zien de een gebruiker aflegt binnen het online traject.

We leggen de doelgroep nog meer onder de loep. Met welke vragen zitten ze en hoe bewegen zij zich online? Welke factoren beïnvloeden hun keuzes? Door de customer journeys in kaart te brengen, is iedere keuzen in het traject goed af te wegen.

Strategie

Content Strategie

Via de customer journey weten we nu met wat voor onderdelen de gebruiker geconfronteerd wordt in zijn reis naar het einddoel.

Per onderdeel brengen we in beeld welke content we nodig hebben. Samen bepalen we hoe dit gaan verzorgen.

Zullen we
Samen kijken wat strategie voor jou kan doen?

Bel of mail mij voor een kennismaking.

Alen Sirovica - digitaal bureau Elephant