Online strategie

In een online wereld vol met mogelijkheden, is het belangrijk richting en houvast te geven aan je online activiteiten.

De online strategie is bij Elephant dan ook altijd het vertrekpunt. Of we nu een website, webshop of andere digitale oplossing ontwikkelen, de strategie vormt de basis.

Het nut van een online strategie

De 4 belangrijkste redenen om een gedegen online strategie uit te werken voor je project.

1. Inzicht in de markt
Door gedegen onderzoek te doen krijg je het juiste inzicht om vervolgens ook de juiste beslissingen te kunnen maken. Daarnaast is inzicht verkrijgen belangrijk om betrokkenen binnen het project achter jouw beslissing te krijgen.

2. Empathie
Door te onderzoeken wat de behoeften zijn van potentiële gebruikers ontwikkelen we meer empathie. We kunnen ons beter verplaatsen in de gebruikers. Dit helpt ons in latere fases betere beslissingen te nemen op alle gebieden.

3. Koers & houvast voor het project
Zonder gedegen strategie is het onmogelijk ideeën voor je project te beoordelen. Wanneer is een idee goed, fout, belangrijk of urgent? Een gedegen strategie helpt ons deze prioriteiten te stellen en de juiste keuzes te maken.

4. Basis voor een sterk concept
Een online strategie is het vertrekpunt voor het creatieve en technische team. Met een duidelijke strategie krijgen we alle betrokkenen goed op één lijn en verhogen we de betrokkenheid. Zo komen we tot betere online concepten.

Een goede strategie

Maak je samen. Door samen te werken en kennis te delen.

Inzicht in de markt

Samen gaan we de markt verkennen. Welke spelers zijn er in de markt? Hoe groot is de markt? We willen alles weten en overzichtelijk in kaart brengen.

We geloven in een ‘user-centered’ aanpak. Om de gebruiker leren te begrijpen kunnen we verschillende typen onderzoek doen; interviews, data-analyses of het organiseren van focus groepen.

Doelen & doelgroepen

Op basis van de bevindingen kijken we welke doelgroepen we willen bereiken. En nog belangrijker, wat willen we dat ze doen? Dat doen we door persona’s uit te werken.

Persona’s maken de doelgroep tastbaar: zij zijn degenen die we in ons achterhoofd houden tijdens het project. Al hun eigenschappen, karakteristieken en wensen brengen we zo overzichtelijk in kaart.

Concept

Propositie bepalen

We weten nu wie we willen bereiken en wat we willen dat ze doen. Dit vertalen we samen naar een online propositie.

Hoe vallen we online op? Hoe onderscheiden wij ons online? Met verschillende specialisten beantwoorden we deze en andere vragen.

ecs-roadmap

User Journey

Aan de hand van de doelgroepen en propositie werken we user journeys uit. Deze laten de reis zien de een gebruiker aflegt binnen het online traject.

We leggen de doelgroep nog meer onder de loep. Met welke vragen zitten ze en hoe bewegen zij zich online? Welke factoren beïnvloeden hun keuzes? Door de customer journeys in kaart te brengen, is iedere keuzen in het traject goed af te wegen.

Strategie

Content Strategie

Via de customer journey weten we nu met wat voor onderdelen de gebruiker geconfronteerd wordt in zijn reis naar het einddoel.

Per onderdeel brengen we in beeld welke content we nodig hebben. Samen bepalen we hoe dit gaan verzorgen.

Zullen we
Samen kijken wat strategie voor jou kan doen?

Bel of mail mij voor een kennismaking.

Alen