Dit is het jaar dat je echt om zou moeten. Ondersteuning voor Magento 1 stopt vanaf juni 2020 en dat betekent dat je als merchant niet langer kunt wachten met de overstap. Ja, er zal na juni 2020 vanuit de community nog ondersteuning gegeven worden, maar dit is natuurlijk geen langdurige oplossing. Maar waar moet je nu allemaal rekening mee houden wanneer je deze overstap gaat maken? In dit artikel vertelt Alen je alles over de migratie van jouw nieuwe webshop.

Geen zin om het hele artikel te lezen? Alen heeft er ook een video over opgenomen!

Een overstap van Magento 1 naar Magento 2 is geen upgrade

Een van de grote misvattingen die we zien is dat merchants deze overstap beschouwen als een upgrade. Maar Magento 2 is een wezenlijk ander systeem. Dat betekent dat je niet vanuit je Magento 1 webshop kunt upgraden naar Magento 2. Magento 2 dient als platform volledig voor je opgezet te worden en alle data vanuit Magento 1 moet je dus migreren naar Magento 2. Beschouw de overstap naar een Magento 2 platform niet als een upgrade of als enkel een migratie. Het is echt een re-platforming traject.

Migratie vs. re-platforming

Het is goed om te weten dat een migratie maar een onderdeel is van een re-platforming traject. De migratie gaat natuurlijk vooral in op het migreren van data en datastructuren. Denk aan producten, attributen, orders en klanten. Maar je migreert geen features, een design of de optimalisaties die je in je checkout hebt gedaan. Dit zijn onderdelen die opnieuw geïmplementeerd moeten te worden in het nieuwe Magento 2 platform. Daarom is het belangrijk om echt heel kritisch te kijken naar waar je nu staat, waar je naartoe wilt en wat je daarvoor nodig hebt. Niet alleen op het gebied van features, maar ook op het gebied van je business, het design, de user experience en usability.

Het bepalen van de scope

Je stapt dus over naar een volledig nieuw systeem. Al het maatwerk dat je in jouw Magento 1 webshop had, zit helaas niet vanzelfsprekend in jouw nieuwe Magento 2 webshop. Het is dus extreem belangrijk om alle functionaliteiten, processen en eisen goed in kaart te brengen voordat je gaat starten aan de migratie. Een goede scope omvat niet alleen de gewenste features maar geeft juist aan hoe alle processen binnen het oude systeem werkten en hoe de gewenste situatie eruit ziet.

Doe het samen met een bureau

We zien vaak dat merchants een lijst van features opstellen met alles wat ze in Magento 1 hebben en dit vervolgens aan een bureau presenteren als briefing. Dit lijkt een logische stap omdat je hiermee snel kunt toewerken naar een geschatte investering. Dit is echter best gevaarlijk omdat je hiermee vooral je huidige situatie omschrijft, maar niet zozeer de gewenste situatie. Laat het bureau juist met je meedenken in de gewenste oplossing. Dit kun je het beste doen door je huidige en gewenste processen te omschrijven en aan te kaarten hoe je IT-landschap eruit ziet. Op basis hiervan kun je de lijst met features samen met het bureau opstellen. Wanneer je overweegt de overstap van Magento 1 naar Magento 2 te maken, is het ook belangrijk dat je een overzicht maakt van de gebruikte modules en koppelingen. Inmiddels bestaat Magento 2 al een tijdje, dus de kans is groot dat de gebruikte modules in jouw Magento 1 shop ook een Magento 2 module hebben.

Kortom…

Het opstellen van een goede requirements lijst heeft dus wel wat meer onderzoek nodig dan alleen het benoemen van de gewenste features. Om tot de juiste requirements te komen, kun je bijvoorbeeld een audit laten uitvoeren. Een audit neemt de shop op technisch niveau ‘onder de loep’. Hiermee krijg je zicht op de sterke en zwakke punten op technisch gebied en kun je kijken naar kansen en bedreigingen rondom bedrijfsprocessen. Een goed uitgevoerde audit zorgt er dus voor dat je beter begrijpt waar je huidige shop staat en welke onderdelen er überhaupt verbeterd dienen te worden. Zo kun je dus een veel scherpere briefing maken voor het re-platforming traject.

Design, UX en usability

Nu je toch overstapt naar het nieuwe platform is het verstandig om ook kritisch te kijken naar het huidige design, de user experience en usability van je shop. Als dit verbeterd moet te worden, is dit het juiste moment om daarmee te starten. Dit kun je prima in kaart brengen door intern en bij je klanten een aantal zaken na te gaan. Wordt de merkbelofte van je organisatie goed doorvertaald in de shop? Kunnen de gebruikers eenvoudig alle informatie vinden? Haken ze op specifieke plekken af in de funnel? Maar je kunt ook specifieke features onder de loep nemen, zoals de zoekfunctie, de filters of de navigatie (de meest voorkomende usability verbeteringen zitten namelijk hierin). Laat jouw bureau een design/ux audit uitvoeren op de shop. Je kunt natuurlijk ook een onafhankelijk bureau dit laten doen en met deze bevindingen het gesprek aangaan met je huidige partner. Het verbeteren van design, ux of usability staat wellicht niet bovenaan je lijstje, maar dit gaat er juist voor zorgen dat je shop beter zal gaan presteren. Het is tevens een stuk makkelijker om dit voor development in kaart gebracht te hebben. Ook houdt het de investering op de lange termijn juist een stuk lager omdat je niet achteraf hoeft te optimaliseren.

Design en front-end apart van platform

Bij Elephant zijn we er een enorme voorstander van om het design en front-end volledig apart te beheren van het platform. Dat betekent dat we te allen tijden een eigen front-end van de shop hebben, zonder dat dit perse direct gekoppeld is aan de shop. Het voordeel hiervan is dat we volledige controle hebben op het design en interactie per element. Een ander groot voordeel is dat je hiermee niet volledig afhankelijk meer bent van het gekozen platform. Mocht je in de toekomst alsnog willen switchen naar een andere platform, is dat veel sneller te realiseren met een aparte design en front-end in beheer. Daarbij komt ook het voordeel dat je meerdere platformen tegelijkertijd op je shop kunt aansluiten. Denk bijvoorbeeld aan Magento 2 voor je catalogus-, order- en klantbeheer en aan WordPress voor je landingspagina’s, blogs en cases.

Kijk naar meerdere platforms

Het e-commerce landschap is inmiddels redelijk volwassen geworden. Ook op het gebied van platformen. Magento is lang niet het enige platform en wellicht zijn er platformen die beter geschikt zijn voor jouw business en ambities. Zo is WooCommerce enorm volwassen geworden als platform en biedt enorm veel mogelijkheden. Een relatief nieuwe, maar serieuze speler is Shopware. Deze biedt qua infrastructuur ook enorm veel. Daarnaast moet je ook Shopify of Shopify Plus niet vergeten. Die kunnen ook de complexere business cases opvangen. Kijk dus kritisch naar jouw business, de ambities en neem het e-commerce landschap eens onder de loep. Praat met de verschillende platformen en kijk of je onafhankelijk advies kunt inwinnen. Magento 2 is een geweldig systeem, maar iedere situatie vraagt om een eigen aanpak. Dat hoeft niet altijd bij Magento 2 te liggen.

Kiezen tussen magento 2 en woocommerce

Evalueer het partnerschap met je bureau/leverancier

Nu je kijkt naar een nieuw platform, is het ook een geschikt moment om de samenwerking met jouw bureau onder de loep te nemen. Ook als je volledig tevreden bent is dit belangrijk. Jouw e-commerce succes is namelijk best afhankelijk van de juiste partner. Maar waar moet je allemaal op letten in deze samenwerking?

  • Proactief: Is jouw partner de afgelopen periode proactief genoeg geweest? Of heeft je partner het initiatief vooral bij jou gelaten?
  • Expertise vs. jouw vraag: Wat verwacht je van een webpartner? Expertise op vooral development gebied? Moet de partner meer kunnen dan alleen Magento development? Hoe belangrijk zijn aspecten design, marketing en andere IT-gerelateerde expertises (zoals ERP, CRM, etc)? Nu je gaat overstappen naar Magento 2 of een ander platform, heeft jouw partner hierin ook de juiste expertises beschikbaar?
  • Grootte, ambities en cultuur: Iets wat vaak wordt onderschat. Kijk goed naar de grootte, samenstelling en ambities van jouw partner. Wil je vooral een Magento 2 development specialisme hebben? Kijk dan naar hoeveel Magento 2 developers er daadwerkelijk zitten. Kennen andere disciplines (zoals designers of projectmanagers) ook alles van dit platform? Een veelgemaakte fout die we zien is dat er gekozen wordt voor een grote agency, met het idee dat er dan voldoende aandacht voor ze zal zijn. Als de ambities van de agency op een andere type klant en project liggen zul je toch bedrogen uitkomen. Toets dus goed wat de match is tussen jou als opdrachtgever en het bureau waarmee je wilt werken.

Doorlooptijd en investering

Vanzelfsprekend neem je de doorlooptijd en investering mee in je afweging. Er zitten natuurlijk enorm veel afhankelijkheden die de doorlooptijd en investering bepalen.

De belangrijkste zijn;

  • Research & strategie: Dit wordt vaak volledig over het hoofd gezien door merchants, maar is wel degelijk onderdeel van re-platforming. Het doen van onderzoek naar de gewenste situatie, de mogelijke platformen, het gewenste design en de mogelijke partners om aan te haken neemt behoorlijk wat tijd in beslag.
  • Scope: Aan welke functionaliteiten en requirements dient het nieuwe platform te voldoen? Zijn hier reeds bestaande extensies voor en wat ga je zelf ontwikkelen?
  • Design, ux, usability: Is het belangrijk om dit in het traject mee te nemen? Of wordt alles qua design overgenomen vanuit het oude platform?
  • Migratie: Wat dient er gemigreerd te worden en wat is de kwaliteit van de data?
  • Nieuwe partner vs. bestaande partner: Dit wordt vaak onderschat. Wanneer je bij je huidige partner blijft, zal het traject sneller verlopen. Dit heeft te maken met het feit dat je elkaar kent, elkaars processen en business goed begrijpt en al op elkaar ingewerkt bent. Een nieuw bureau moet dit allemaal nog echt goed gaan begrijpen en hier gaat tijd overheen.
  • Snelheid vs. kwaliteit: Dit is een onderwerp in ieder traject. Hoe sneller iets opgeleverd moet worden, des te minder modulair het opgezet zal worden. Bij snelheid zullen er dus concessies gemaakt moeten worden op design en development en dit brengt risico’s met zich mee bij het onderhoud. Wanneer je de focus legt op stabiliteit en kwaliteit, zal dit ten koste gaan van de doorlooptijd. Beide aspecten zijn enorm belangrijk en een goede agency zal dit dan ook constant toetsen bij jou als opdrachtgever.

Met alle bovengenoemde punten, duurt een re-platforming traject in onze ervaring zo tussen de 6 en 12 maanden. Het gaat dus wel wat tijd kosten.

Samenvatting

Wanneer je de overstap overweegt van Magento 1 naar Magento 2 is het belangrijk om eerst stil te staan bij je huidige situatie. Kijk hierin breder dan alleen de migratie naar de nieuwe versie van Magento, maar neem ook andere platformen mee in je overweging. Hierbij moet je ook de partnerschap met jouw huidige webpartner evalueren. Kijk tenslotte ook kritisch naar het design en gewenste verbeteringen die je momenteel nog niet hebt. Vanuit deze analyse heb je veel beter onderbouwde uitgangspunten voor de overstap naar een nieuw platform.

Investeer bij voorkeur in een eigen design en front-end wat niet volledig vast zit in het gekozen e-commerce platform. Dit geeft je meer flexibiliteit in de toekomst. Hierin gaan we niet voor snelheid, maar voor stabiliteit. Een van de belangrijkste pijlers van re-platforming is dat de nieuwe situatie beter wordt ten opzichte van de huidige situatie. Overhaaste beslissingen – ondanks de ‘deadline’ van het vervallen van Magento 1 support – zullen je alleen maar meer problemen geven. Neem dus voldoende tijd om alle opties te bekijken en hierin de juiste keuzes uiteen te zetten. Onze Magento specialisten helpen je graag!

Chat
Ook overstappen van Magento 1 naar Magento 2?

Ik help je graag. Neem contact op voor een kennismaking!