Strategie

Een online strategie geeft richting en houvast.

De online strategie is bij Elephant dan ook altijd het vertrekpunt. Of we nu een website, webshop of andere digitale oplossing ontwikkelen: een digitale strategie vormt de basis, zodat ook op lange termijn de online doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Om tot een gedegen strategie te komen, is het belangrijk dat je jouw organisatie en klanten goed in kaart brengt. Ook moet je duidelijk voor ogen hebben wat je met jouw online activiteiten wilt bereiken en welke boodschap je gaat overbrengen. Wij helpen jou graag bij het vormgeven van jouw zogenaamde internet strategie.

Vacature front-end developer

Zullen we eens sparren over jouw strategie?

Neem gerust contact op met Alen. Hij weet namelijk alles rondom het opzetten van een online strategie en helpt je graag verder (al is het maar een zetje in de goede richting)!

Uitzoeken van de Customer Journey
Het vastellen van de juiste persona
Het samen maken van een Customer Journey

Zorgen voor het juiste plan

Met duidelijke onderbouwing vanuit de markt & doelgroep.

Voor deze opdrachtgevers hebben we al een online strategie uitgewerkt

Strategie

Het nut van een online strategie

Er zijn wat ons betreft vier hele belangrijke redenen om een gedegen online strategie uit te werken voordat je start met een digitaal project.

1. Inzicht in de markt

Door gedegen onderzoek te doen krijg je het juiste inzicht om vervolgens ook de juiste beslissingen te kunnen maken. Daarnaast is inzicht verkrijgen belangrijk om alle partijen die betrokken zijn bij het project achter jouw beslissing(en) te krijgen.

2. Empathie

Door te onderzoeken wat de behoeften zijn van potentiële gebruikers, ontwikkel je meer empathie. Je kunt je dan beter verplaatsen in de gebruikers. Dit helpt tijdens een volgende stap bij het nemen van beslissingen.

3. Koers en houvast

Zonder een goed onderbouwde strategie is het onmogelijk ideeën voor je project te beoordelen. Wanneer is een idee fout, fout, belangrijk of urgent? Een digitale strategie helpt je bij het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes.

4. De basis voor een sterk concept

Een online strategie is het vertrekpunt voor het creatieve en technische team. Met een duidelijke online strategie krijg je deze teams allemaal op een lijn en dat verhoogt de betrokkenheid. Dit zal uiteindelijk leiden tot betere concepten.

 

Zullen we
Samen groeien met de juiste strategie?

Laten we eens kennismaken!

Alen Sirovica - digitaal bureau Elephant