Wisseling van de wacht

Met ingang van 1 januari 2020 gaan er wat zaken veranderen in de kudde. We nemen afscheid van een vertrouwd gezicht, verwelkomen een nieuw gezicht en hebben wat interne verschuivingen. We praten je bij!

Een nieuwe propositie zorgt ook voor interne veranderingen

- Alen Sirovica

Begin 2019 nam Elephant een nieuwe propositie aan. Waar we tot 2019 nog veel gezien werden als webdevelopers, wilden we vanaf 2019 gezien worden als digitaal partner. Wat het verschil is? Nou, wij willen op hoger niveau met onze klanten meedenken. Dat betekende dat we op het gebied van strategie en design een paar stappen bij moesten zetten. Tegelijkertijd werd het belangrijker dat ons development-team verder gaat dan enkel de vraag die een klant stelt. Tot slot betekende op dit niveau bezig willen zijn ook dat de omvang van projecten anders wordt en dat ons development-team niet meer alleen uitvoert, maar juist ook een duidelijke visie kan neerzetten.

De nieuwe propositie hebben we in maart 2019 naar buiten toe gecommuniceerd. Na een kleine negen maanden, waren er steeds meer interne veranderingen als gevolg van deze nieuwe propositie. We zagen dat er meer leiding nodig was op het gebied van development. Dat betekende dat we andere dingen gingen verwachten van onze lead developer. Er vond een verschuiving plaats van meewerken in projecten, naar meer organisatorische vraagstukken en een brug vormen tussen sales & marketing en development. Dit alles heeft ertoe geleid dat er binnen het team het een en ander gaat gebeuren.

Ik stop bij Elephant

- Tommy Kolkman

Ja, da’s best even een “bombshell” die ik daar laat vallen. Nee, we hebben geen ruzie met elkaar. Ik vind onze olifantjes nog steeds hartstikke lief. En onze klanten zijn ook tof. “Waarom dan?”, vraag je je af? Laat ‘t me uitleggen…

Hoe het begon

Toen ik in 2011 bij Alen en Fabian kwam binnenlopen zijn we met z’n drieën begonnen aan een geweldig proces wat tot het huidige Elephant heeft geleid. Altijd met een geweldige sfeer, hard werken en enorm veel passie voor het vak. Ik kon hier mijn ei op het gebied van webdevelopment kwijt en we lieten Elephant groeien onder onze handen – en belangrijker nog wat mij betreft – met ónze normen en waarden voor bedrijfsvoering: een open, platte cultuur met veel oog voor de persoonlijke ontwikkeling van onze mensen.

Wat betekent dat voor mij?

We gingen van een startup naar een bedrijf met groeistuipen tot een stabiel bedrijf. En al die tijd stond ik als “technische man” aan het roer: in het begin noemden we dit “technisch directeur”, later “lead developer” – een term die meer de lading dekt. Wat betreft deze functie merk ik steeds meer dat, nu we groter groeien, dit niet goed meer bij mijn eigen ambitie past. Het meewerken aan projecten wordt minder, de organisatie om projecten heen intensiever, er ligt meer focus op bedrijfsvoering en HRM. Ik heb dat altijd met inzet en liefde uitgevoerd, maar zie dat ik het simpele “met mijn poten in de klei” gevoel mis. Daarbij heb ik de laatste jaren een aantal talenten van mezelf mogen ontdekken (o.a. lesgeven over programmeren, mensen inspireren over mijn vak), die ik graag eens zou uitdiepen.

En dus…

Ga ik zelf aan de slag; eerst als freelance web developer, maar wel met de intentie om uiteindelijk mijn talenten de ruimte te geven. In welke vorm dat is, daar zal ik jullie in de toekomst van op de hoogte houden. Dit overigens in goed overleg en met veel steun en begrip van Alen Sirovica en Fabian de Jong. Mijn taken zal ik overdragen aan mijn collega’s Martijn Schipper en Geert de Leeuw. Twéé man? Jep! Ondertussen is de functie “lead developer”, zoals ik hem beschreef, niet meer te behouden in een bedrijf dat zo groeit en dus zal er een betere focus op back-end én front-end moeten komen, iets wat Martijn als “lead back-end developer” zal gaan doen en Geert als “lead front-end developer”.

Ik zie heel veel mogelijkheden

- Martijn Schipper

Er zijn een aantal speerpunten waar ik me de komende tijd in mijn nieuwe rol als lead back-end developer op wil gaan focussen: persoonlijke doelstellingen in combinatie met de bedrijfsdoelstellingen, de samenwerking met sales en de workflow en kwaliteitsbewaking bij development.

HR

Op het gebied van HR valt nog genoeg winst te behalen. Ik wil meer aan de slag met ontwikkelplannen en individuele doelen. Het is interessant om te kijken naar hoe we deze individuele doelen zo optimaal mogelijk laten aansluiten op de doelen van een specifieke discipline én van het hele bedrijf. Dit moeten we meer meetbaar maken, zodat er meer engagement komt en de progressie zichtbaar wordt. Voor mij persoonlijk is dit heel interessant om in te duiken en vorm te geven. Het is een vlak waar voor mij nog veel te leren valt, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om van een meer ondersteunende rol richting een leidende rol te gaan. Om het bovenstaande in één zin samen te vatten: ik wil dat persoonlijke ontwikkeling – samen met de gezelligheid die kenmerkend is voor Elephant – een main asset wordt.

Sales

Af en toe constateer ik dat sales voor veel collega’s als een heel los onderdeel van de organisatie gezien wordt. Dat is jammer, want daardoor voelen mensen zich onvoldoende betrokken. Dit is absoluut een aandachtspunt en ik wil de komende tijd gebruiken om uit te dokteren hoe we dit op een positieve manier kunnen veranderen. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van.

Development: workflow en kwaliteitsbewaking

Om de beste resultaten te behalen, zowel voor onszelf als voor de klant, wil ik me gaan focussen op de workflow tussen de projectmanagers en de developers. Ook de kwaliteitsbewaking verdient de nodige aandacht. Op dit gebied zie ik een belangrijke samenwerking met Geert, onze nieuwe lead front-end. Hij heeft natuurlijk veel kennis en ervaring wat voor Elephant heel waardevol is. En uiteraard blijf ik zelf meewerken aan projecten. Dat is voor mij een randvoorwaarde om al het genoemde te kunnen realiseren.

Kortom: ik vind het echt het allermooiste om de mensen waarmee ik samenwerk de mogelijkheid te geven het beste uit zichzelf te halen. De potentie druipt er in ieder geval aan alle kanten vanaf!

Voor iedereen de ruimte om te groeien

- Geert de Leeuw

Als lead ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit en dienstverlening van het front-end gedeelte binnen Elephant. Dit betekent scherp zijn op: kwaliteit, interactie en toegankelijkheid. Naast het zichtbare deel naar buiten, houdt het ook in dat de processen intern zo efficiënt mogelijk zijn en de front-end developers voldoende ruimte en mogelijkheden krijgen om te groeien en hun ambities waar te kunnen maken. Dat vertaalt zich in een aantal aandachtsgebieden.

HR

Binnen het team is de lead het aanspreekpunt. Hij is op de hoogte van wat er speelt binnen het team. Hierbij treed de lead ook op als vertrouwenspersoon. Mijn doel is om een klimaat te creëren waarin de collega’s zich prettig voelen, het team kan groeien en ieder persoonlijk ook de ruimte heeft om te werken aan zijn groei en ambities. Met behulp van voortgangsgesprekken, het stellen van persoonlijke ontwikkeldoelen voor de korte en lange termijn kunnen we de groei ook meetbaar maken. Naast de persoonlijke doelen, wordt er ook gewerkt aan de gestelde doelen van Elephant. Voor mij is het HR onderdeel van mijn functie nog wel iets waarin ik verder moet groeien, maar ik kijk er naar uit om dit op te pakken en ook de voortgang binnen het team te kunnen zien.

Marketing

In mijn rol is het belangrijk om goed contact te hebben met sales en marketing. Zij moeten laten zien en verkopen wat wij kunnen. Het is daarom belangrijk dat sales en marketing op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op front-end gebied. Dit alles vraagt om kennisdeling vanuit de lead, bijvoorbeeld middels een twee-wekelijkse of maandelijkse (korte) presentatie, met wat er gemaakt is, wat er in de pijplijn zit en waar we ons de komende periode op gaan focussen.

Development: kwaliteit en efficiëntie

Op het gebied van development staan kwaliteit en efficiëntie bovenaan. Er is veel kennis en potentie, maar we moeten daarbij wel waarborgen dat de kwaliteit van hoog niveau blijft. Dit kan onder meer door het inzetten van code reviews, user tests en het optimaliseren van onze ontwikkelstraat. Door het optimaliseren van het proces worden fouten ondervangen en voorkomen we dat wijzigingen onbedoeld live worden gezet. Hier is de communicatie met Martijn ook erg belangrijk. Onze visie moeten we hierin gelijk trekken en het proces daarop inrichten. Tot slot wil ik de kennisdeling tussen de developers onderling stimuleren. Bijvoorbeeld middels een maandelijkse sessie waarin we hoogte- en dieptepunten bespreken.

Kortom: Elephant heeft veel kennis in huis en we zijn in staat om mooie producten te maken. Bovendien hebben we goede ideeën om het in de (nabije) toekomst nog beter te maken. Als lead ben ik onderdeel van het team, maar ben ik er vooral ook voor het team. Zij moeten de tools en mogelijkheden krijgen om te kunnen groeien en zich zo optimaal in te kunnen zetten, zodat wij als Elephant onze groeiambities waar kunnen maken.

Back-end is iets anders dan front-end

- Alen Sirovica

Vanaf 2020 starten we dus met een lead front-end developer en een lead back-end developer. Waarom twee verschillende leads? Omdat we dit zien als twee volledig verschillende domeinen. Waar back-end zich met name richt op integraties, processen en data, richt front-end zich op gebruikerservaring, interacties en beleving. Deze twee speelvelden overlappen elkaar in ieder project, maar kennen echt een volledig andere expertise. Door een lead developer op beide domeinen aan te stellen, hopen we een duidelijke visie te kunnen uitstippelen voor zowel de achterkant als voorkant van iedere digitale oplossing die we maken. Voor de verdere toekomst zal dit misschien ook moeten gebeuren voor onze onderdelen op het gebied van design en strategie, maar hier zal eerst verdere groei voor gerealiseerd moeten worden.

Heb je nog vragen over deze wijzigingen? Neem gerust contact met ons op!