Een gebruiksvriendelijke website
met een geïntegreerd intranet
als sociale spil

Vanuit een strategisch oogpunt zijn er interviews bij de doelgroepen afgenomen, die vervolgens vergeleken zijn met de opgestelde persona’s om ervoor te zorgen dat de website voldoet aan de verwachtingen van de potentiële kandidaten. Dit vormde de leidraad voor de ontwikkeling van een modulaire, aanpasbare website met een sterke focus op gebruiksvriendelijkheid en interactiviteit.

De modulaire opbouw biedt QISS IT de flexibiliteit om zelf content te beheren en aan te passen. Een geïntegreerd intranet versterkt de band tussen trainees door een platform te bieden voor interne communicatie en administratie. Dit intranet, gekoppeld aan Carerix, faciliteert niet alleen dagelijkse taken zoals urenregistratie en ziektemeldingen, maar ook een agenda en een nieuwssectie, waarbij de gebruiker kan filteren op relevant nieuws en evenementen.

Het resultaat? Een dynamische website met een jong, hip, fris en snel uiterlijk, perfect passend bij de doelgroepen van QISS IT. Met de nieuwe website als krachtig instrument kan QISS IT hun missie om jong talent in de IT te werven en te begeleiden naar succesvolle carrières voortzetten en tegelijkertijd opdrachtgevers voorzien van hooggekwalificeerde IT-professionals.

Chat
Eens met elkaar kennismaken?

Ik kom graag met je in contact!

Floris-Elephant